Velkommen til den originale Plasti Dip® i Skandinavia! Menu

Sprøyte, tynner & verneutstyr

Sprøyteutstyr fra Earlex for det perfekte Plasti Dip prosjektet. Earlex er den globale leverandøren av HVLP sprøyter som er tilpasset til bruk av Plasti Dip.