Velkommen til den originale Plasti Dip® i Skandinavia! Menu

J-B Weld

J-B Weld

Spør en ivrig DIYer, en mekaniker eller reparatør om hva han har i sin verktøykasse, og han vil sikkert fortelle deg om Gaffa tape, WD-40™ og selvfølgelig J-B Weld. For i mer enn 40 år har J-B Weld produkter hatt en lojal og entusiastisk brukergruppe som tar stolthet i sitt arbeid. De vet at J-B Weld produktene binder godt på en rekke overflater – selv i de tøffeste miljøer - sterkt som stål.
J-B Weld har de siste årene utvidet produktlinjen for å møte flere behov, herunder nye lim for metall, tre, plast, og generell bruk.